DESPRE DEPARTAMENTUL ELECTRICE

Departamentul Electrice din cadrul SC Mondo Trade SRL a fost înfinţat în anul 1993 şi are obiectul activităţii conform celor înscrise în statutul societăţii: Import şi comercializare echipamente electrice, electronice, echipamente de protecţie , de telecomunicaţii , hardware şi software.

Principalele societăţi şi companii alături de care colaborăm în vederea găsirii soluţiilor şi livrărilor de echipamente pentru reabilitarea şi modernizarea sistemului de distribuţie a energiei electrice din Romania sunt:
* S.C. ELECTRICA S.A şi filialele teritoriale:
- FDFEE Transilvania Nord S.A;
- FDFEE Transilvania Sud S.A
- Electrica Serv S.A şi filialele teritoriale ale acesteia;
* ENEL Distribuţie Muntenia S.A Romania;
* E.ON Moldova Distribuţie S.A Romania;
* CEZ Romania
* Hidroelectrica S.A
* Compania Naţională De Căi Ferate CFR SA
* Mari constructori şi executanţi de lucrări în instalaţii electrice: Electromontaj SA; Energomontaj SA, etc.
* Alte firme de executanţi de lucrări electrice.

Principalele firme furnizoare externe alături de care Departamentul Electrice colaborează pe baza unor contracte de dealer sunt:
* Schneider Electric Group;
* Alstom Grid;
* Ensto
* TRIDELTA

Produsele importate şi distribuite de SC MONDO TRADE SRL sunt fabricate în baza standardelor internaţionale de ultimă ediţie : ISO 9000 ; IEC ; ANSI, etc. Firmele furnizoare externe au implementat sistemul de asigurare a calităţii şi deţin certificate al sistemului calităţii ISO seria 9000 precum şi certificate de management a mediului EN ISO 14001.
Descrierea Activitatii
Departamentul Electrice din cadrul SC Mondo Trade SRL ca intermediar de comerţ exterior, începând din anul 1994 s-a specializat printre altele în operaţiuni de import şi furnizare cu precădere către sucursalele de distribuţie a energiei electrice din România a următoarelor produse şi servicii :

 • Echipamente electrice , electronice şi de automatizare:
 • Sistem de telecomandă şi automatizare a reţelelor de distribuţie de medie tensiune prin implementarea separatoarelor şi întrerupătoarelor telecomandate
 • Echipamente de comutaţie de medie tensiune: separatoare, reclosere, întrerupătoare, etc.
 • Echipamente celulare de medie tensiune echipate cu: întrerupătoare, separatoare, RMU, etc.
 • Relee de protecţie universale.
 • Izolatoare compozite siliconice pentru medie tensiune.
 • Siguranţe fuzibile de medie tensiune
 • Suport pentru siguranţe fuzibile de medie tensiune.
 • Descărcătoare cu oxid de zinc de medie tensiune şi înaltă tensiune.
 • Transformatoare de măsură.
 • Transformatoare de putere.
 • Celulă aeriană de măsură pentru medie tensiune.

Departamentul electrice îşi desfăşoară activitatea pe baza sistemului de management al calităţii conform SR EN ISO 9001:2008, a sistemului de management a mediului conform SR EN ISO 14001:2005 şi a sistemului de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale conform OHSAS 18001:2004.

Prin aceste sisteme dorim să asigurăm cele mai bune produse și servicii tuturor clienților noștri.

COPYRIGHT © 2012 MONDOTRADE
CONTACT | SITEMAP